Поиск Форум
 
О проекте
Семейное чтение
Творческая мастерская
Работа экспертной комиссии
Поэты и писатели
Календарь событий
Литературное творчество школьников

Карта сайта

Календарь событий

Полный список материалов

О нас пишут.

ЛАУРЭАТЫ МІЖНАРОДНАГА КОНКУРСУ

Кніга для вучняў Ба- роўскай сярэдняй школы - гэта арганічная частка іх жыцця.
Другі год настаўніца пачатковых класаў Алена Васільеўна Ярас- лаўцава ўдзельнічае ў міжнародным праекде "Літаратурная твор- часць у сістэме сацыя- культурнага развіцця асобы школьнікаў сямі - дванаццаці гадоў". Актуальнасць праекта абумоўлена тым, што літаратурнай творчасці ў цяперашні час адво- дзіцца важнае месца ў сістэме фарміравання пісьменнйсці, прывідця навыкаў чытання вуч- ням пачатковых і ся- рэдніх класаў. Мэта праекта - шматаспек- тнае фарміраваіше на- выкаў чытання і пісьма ў школьнікаў сямі - дванадцаці гадоў на аснове далучэння іх да літаратурнай творчасці. Кіруе праектам і работай экспертнай камісіі доктар педагагічных навук, прафесар Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэ- та культуры і мастадтваў Галіна Варганава. У праекце ўдзельнічаюць расійскія школы, фінска-руская школа з г. Хельсінкі, шмат- профільны ліцэй з Ук- раіны, асноўная школа з г. Крагуевац з Сербіі і наша, Бароўская. Па зададееных тэмах уд- зельнікі займаюцца літа- ратурнай творчасцю. Іх работы прадстаўлены на сайце праекта www.child.kodeks.ru- Экспертная камісія, у склад якой увайшлі сучасныя расійскія дзіцячыя пісьменнікі, педагогі, адзначае па вышках конкурсаў лепшыя работы вучняў, працу іх кіраўніка граматамі і дипломам падзякамі. На сайце змешчаны водгукі сучасных расійскіх пісьменнікаў пра творчасць нашых школьнікаў. Так, пісьменнік В. Бела- вусаў адзначыў творчыя работы вучняў чацвёртага "Б" класа Яны Давы- давай, Паліны Паля- ковіч, Лізы Вядзерніка- вай, Анастасіі Глуша- чэнкі, Святаслава Лаппо, Данііла Калініна і Вале- рыі Ішковай. Вучні сталі дыпламантамі і лаўрэа- тамі міжнароднага конкурсу творчага майстэрства.
Алена Васільеўна атрымала асабістую падзяку ад кіраўніка міжнароднага праекта Г.У. Варганавай і дзіцячага пісьменніка Сяргея Георгіева. Ды- рэктар сярэдняй школы Віктар Азаронак і настаўніца пачатковых класаў Алена Яраслаўцава атрымалі прапанову ад прафесара Галіны Варганавай удзельнічаць у стварэнні зборніка "Чытанне як гуманістычная каштоўнасць".
Настаўніда працягвае працаваць разам з дзецьмі. Хутка на сайде з'явяцца новыя творчыя работы вучняў Бароўскай школы - удзельнікаў конкурсу.

Жанна МІКУЛЁНАК, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Бароўскай сярэдняй школы. 

Copyright 2007—2023 ЗАО "Эскорт-Центр СПб"
Разработка сайта: ЗАО "Кодекс"
Сайт работает по управлением "К:Сайт"